Kryzys emocjonalny – jak dać sobie radę? filmik

Kryzys emocjonalny – od czego zależy, czy do niego dojdzie? Dlaczego tak różnie reagujemy na stres i trudne sytuacje? Czym jest wzrost pokryzysowy? W jaki sposób nasze przekonania oraz interpretacja wydarzeń wpływa na poziom odczuwanego stresu? Jakie zasoby mogą nam pomóc w konstruktywnym radzeniu sobie ze stresem? O co warto zadbać, aby lepiej przejść kryzysową sytuację? Dlaczego w kryzysie warto przewartościować nasze życie i relacje? Czy u każdej osoby kryzysowa sytuacja wywoła załamanie psychiczne, traumę lub depresję?

Obejrzyj filmik

Dla jednych trudna sytuacja będzie oznaczać jedynie większy stres i wysiłek, a czasem nawet ekscytujące wyzwanie. Inni mogą wpaść w kryzys emocjonalny, a nawet depresję. Ale nawet te osoby, które znalazły się w kryzysie mogą doświadczyć wzrostu pokryzysowego i wyjść wzmocnione, bardziej pewne siebie oraz dokonać pozytywnego przewartościowania w swoim życiu.

Zachęcam do skorzystania z moich sesji coachingu kryzysowego.

Coaching kryzysowy służy pomocy osobom, które znalazły się w umiarkowanym bądź lekkim kryzysie lub w ciężkim stresie. Praca z klientem w ramach coachingu kryzysowego składa się z dwóch etapów:
1. Elementów interwencji kryzysowej
2. Coachingu klasycznego.

Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko przywrócenie klientowi dostępu do jego zasobów (np. poczucia kompetencji i poczucia własnej wartości) oraz pomoc w powrocie do optymalnego funkcjonowania, ale także uzyskanie wzrostu pokryzysowego (o ile klient chce pójść dalej, a nie tylko wrócić do równowagi).

Od lat pracuję z klientami zarówno nad rozwojem ich umiejętności psychospołecznych (np. radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami), jak i podniesieniem samooceny, zmianą destrukcyjnych przekonań lub nawyków oraz opracowaniem planu działania, aby wyjść z trudnej sytuacji.

Jeśli ktoś czuje, że ciężko mu samemu dać sobie radę w stresującej lub kryzysowej sytuacji, im szybciej skorzysta z profesjonalnego wsparcia, tym lepiej.

Więcej o coachingu kryzysowym i zdobytych przeze mnie uprawnieniach Coacha Kryzysowego (nr certyfikatu: 1/09/CK/2019) oraz Coacha Kryzysowego w Biznesie (nr certyfikatu: 3/03/CKB/2020).