Udział w warsztacie „Jak wspierać ludzi zmieniających zawód?”

Wzięłam udział w całodziennym warsztacie „Jak wspierać ludzi zmieniających zawód?”. Wraz z innymi socjologami, psychologami, doradcami zawodowymi i coachami  analizowaliśmy konkretne case’y oraz gorąco dyskutowaliśmy o barierach (również mentalnych), na jakie trafiają ludzie chcący (lub muszący) diametralnie zmienić swoją ścieżkę kariery.

Mówiliśmy także o sposobach i narzędziach, dzięki którym jako profesjonaliści możemy pomagać i wspierać osoby w procesie zmiany zawodowej.

Na przykładzie historii konkretnych osób najbardziej widać, że gdyby w odpowiednim momencie dostali profesjonalną pomoc, oszczędziłoby to im wielu stresów i problemów. A czasem wręcz mogłoby ich uchronić przed błędnymi decyzjami brzemiennymi w skutki dla nich i ich rodzin…

Warsztat był organizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach debaty publicznej pod hasłem “Zintegrowany System Kwalifikacji – most łączący edukację i rynek pracy”.

Podczas warsztatu prezentowana była także część raportu pod roboczym tytułem “Zmiana zawodowa. Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów”, który został oparty na badaniach etnograficznych w zakresie zjawiska zmiany zawodowej.