Sytuacje trudne w pracy trenera e-szkolenie

Polecam e-szkolenie Jacka Wolniewicza „Sytuacje trudne w pracy trenera”. Każdemu trenerowi – nawet najbardziej doświadczonemu – zdarzają się trudne sytuacje. Zwłaszcza, jeśli na szkolenie uczestnicy przychodzą na polecenie szefa czy działu HR, a nie z własnego wyboru.

Jacek w prosty i ciekawy sposób wyjaśnia, z jakich powodów najczęściej dochodzi do konfliktogennych sytuacji podczas szkoleń oraz jak im można zapobiegać. Podaje też kilka praktycznych metod, jakie trener może zastosować np.  model pełnej ekspresji, zamiana zastrzeżenia na pytanie, reakcja na „grę w Tak, Ale”.

Cieszę się, że Jacek poruszył też kwestię facylitacji społecznej (i jej wpływu na to, jak radzimy sobie z zadaniami) oraz fakt, że większość ludzi nie lubi być oceniania i „wyciągana na środek”.

Mądre podejście do szkoleń opiera się na tym, że szkolenie ma służyć ćwiczeniu i nabywaniu nowych kompetencji poprzez wychodzenie ze strefy komfortu – co bezwzględnie wymaga poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego i wspierającej atmosfery.

Szkolenie nie może polegać na krytykowaniu, złośliwym ocenianiu siebie nawzajem ani destrukcyjnym rywalizowaniu między uczestnikami.

Prowadząc szkolenia już 18 lat zawsze kładę duży nacisk na atmosferę i bezpieczeństwo emocjonalne uczestników.