Udział w warsztatach projektowych dot. Metody Bilansu Kompetencji

Przez dwa dni brałam udział w intensywnych warsztatach projektowych poświęconych pracy nad rozwojem Metody Bilansu Kompetencji opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Urząd Pracy w Krakowie.

Bilans kompetencji jest rozumiany jako proces służący zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osoby, w tym jej uzdolnień i motywacji, po to, by opracować plan rozwoju zawodowego, plan reorientacji zawodowej lub projekt szkolenia.

W ramach Metody Bilansu Kompetencji przyglądamy się kandydatowi z wielu stron i mapujemy kompetencje zdobywane w toku całego życia, nie tylko w ramach edukacji formalnej (tzn. szkoły, studiów, kursów lub szkoleń), ale także w ramach edukacji nieformalnej (np. wolontariatu, hobby, pomocy w rodzinnej firmie).

Jest to elastyczna metoda, umożliwiająca łączenie różnych narzędzi, ale opiera się na wywiadzie biograficznym, wywiadzie behawioralnym (kompetencyjnym) i karcie bilansu kompetencji.

Efektem zastosowania Metody Bilansu Kompetencji może być równie zwiększenie świadomości własnego potencjału (wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych) oraz wyznaczenie możliwych ścieżek dalszego rozwoju zawodowego lub planu reorientacji zawodowej lub planu szkolenia/ podniesienia kompetencji tak, aby mieć szansę realizacji preferowanej przez klienta ścieżki kariery.

Warsztaty (16 h) były prowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych i cooperativa studio metodą Design Thinking (myślenie projektowe).

Więcej informacji

http://kwalifikacje.edu.pl/rozwoj-metody-bilansu-kompetencji/