Filmik Jak utrzymać PEWNOŚĆ SIEBIE, gdy szukasz pracy?

Szukasz pracy i coraz bardziej zaczynasz wątpić w siebie? Chcesz poznać praktyczne ćwiczenia, dzięki którym utrzymasz poczucie własnej wartości i kompetencji?

Obejrzyj mój filmik Jak utrzymać PEWNOŚĆ SIEBIE, gdy szukasz pracy?

Szukanie pracy to sytuacja bardzo trudna emocjonalnie. Wiąże się z wyjściem poza strefę komfortu oraz wystawieniem na ocenę, krytykę, a także bycie odrzuconym. Tylko nieliczni szczęśliwcy dostają ofertę pracy po każdym wysłanym CV czy rozmowie kwalifikacyjnej. Zwykle znalezienie pracy trwa kilka miesięcy, zaś sam proces rekrutacyjny składa się najczęściej z kilku etapów. Przez cały ten czas kandydat musi utrzymać wysoką automotywację, aktywność i pewność siebie. Inaczej trudno mu będzie przekonać pracodawcę, aby wybrał właśnie jego.

Pracując z klientami w ramach coachingu kariery i doradztwa zawodowego wiem, jak trudno jest zachować wiarę w siebie, gdy na wysyłane przez kandydata CV odzew jest mały, zaś kolejne rozmowy rekrutacyjne nie owocują otrzymaniem oferty zatrudnienia.

Niestety zdarza się (i pamiętam to także z moich osobistych doświadczeń przy zmianach pracy), że rekruterzy bywają złośliwi, deprecjonują kwalifikacje kandydata czy wręcz każą mu „udowodnić, że nie jest wielbłądem”…

Poczucie własnej wartości jest z jedną kluczowych wartości w naszym życiu osobistym i zawodowym.  Dlatego tak ważne jest, abyśmy nikomu nie pozwolili go zniszczyć.

Obejrzyj mój filmik i dowiedz się, co konkretnie możesz zrobić, gdy spada Twoja pewność siebie i poczucie sprawstwa w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Psychoterapeuta i pisarz Nathaniel Branden mądrze napisał:

„Osiągnęliśmy taki punkt w historii, kiedy poczucie własnej wartości, które zawsze stanowiło niezwykle ważną potrzebę psychologiczną, stało się pilną potrzebą ekonomiczną – cechą nieodzowną dla umiejętności przystosowania się w coraz bardziej złożonym, prowokującym i konkurencyjnym świecie. (… ) Nowoczesna organizacja nie może już być organizacją kierowaną przez kilku ludzi, którzy myślą, oraz wielu ludzi, którzy jedynie robią to, co im się powie. Dziś, oprócz wyższego poziomu wiedzy i umiejętności wśród tych, którzy je tworzą, organizacje wymagają także wyższego poziomu niezależności, polegania na własnych siłach, wiary w samego siebie oraz umiejętności wykazywania inicjatywy – jednym słowem większego poczucia własnej wartości.”

„Poczucie własnej wartości w wieku informacji”, w „Organizacja przyszłości”, red. F. Hesselbein, M.Goldsmith, R. Beckhard, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.