Uczestniczyłam w szkoleniu Interpretacja wyników diagnozy w doradztwie edukacyjno – zawodowym

Uczestniczyłam w szkoleniu „Interpretacja wyników diagnozy w doradztwie edukacyjno – zawodowym”. Celem szkolenia było nabycie umiejętności w zakresie interpretacji wyników diagnozy
w doradztwie edukacyjno – zawodowym oraz doboru narzędzi diagnostycznych.

PROGRAM SZKOLENIA:
– Narzędzia diagnostyczne w doradztwie edukacyjno – zawodowym – przykłady i zastosowanie
– Obszary i skale badawcze – co badamy i badać powinnyśmy?
– Interpretacja wyników testów – jak wybierać zawód i typ szkoły, studia?
– Praca z Przewodnikiem po zawodach (w tym zawodach szkolnych) oraz klasyfikacją zawodów i specjalności