Filmik Jak stawiać noworoczne postanowienia?

Jeśli chcesz się dowiedzieć,  jak wejść w Nowy Rok z energią i wiarą w siebie, jak mądrze planować noworoczne postanowienia oraz na czym polega „ekologia celu” w coachingu, obejrzyj rozmowę ze mną na Youtube

Więcej porad znajdziesz w moim artykule o Noworocznych postanowieniach,

który został opublikowany na portalu Medycyna i Pasje.